Teacher Kluay

DSC_9402

ครูกล้วย (Teacher Kluay)

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จบหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด
คอร์สที่สอน: เทควันโด

Comments are closed