TAEKWONDO

" Taekwondo begins and ends with respect "

เทควันโด

  การเรียนเทควันโดเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสมาธิฝึกฝนความมีระเบียบวินัยให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย ยืดหยุ่นคลายกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังทำให้มีทักษะการป้องกันตัวตั้งแต่ยังเล็ก มีการสอนในสามรอบฝึกได้แก่

รอบเด็กเล็ก

         สำหรับเด็กเล็กที่ต้องการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย        รอบทั่วไป

           สำหรับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ ทั้งเพื่อการแข่งขันและการป้องกันตัว

รอบผู้ใหญ่

           เน้นสำหรับผู้ที่สนใจเทควันโดมากกว่าเรื่องการแข่งขันกีฬา เน้นเรื่องการต่อสู้และป้องกันตัว เหมาะสำหรับเด็กโต และ ผู้ใหญ่ที่เพิ่งตัดสินใจเข้าฝึกเทควันโด โดยฝึกตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง สอบเลื่อนระดับสายได้ที่สถาบัน

 

ราคาคอร์สละ 4,000 บาท จำนวน 14 ชั่วโมง (4,000 bath per. course (14 hrs.)0