GYMNASTIC

ใช้หลักสูตรที่มีมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ RAD

GYMNASTIC

“Everything is about your movements and precision and timing,
which is what gymnastics is about.”

     การฝึกความอ่อนตัวของร่างกายถือเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานของการเต้นทุกชนิดการเรียนยิมนาสติกจะช่วยเสริมความอ่อนตัวของร่างกาย ช่วยให้สามารถปรับพื้นฐานของร่างกายให้เหมาะสมกับการเต้นรูปแบบอื่นได้เร็ว
และช่วยฝึกสมาธิ รวมทั้งความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ

รายละเอียดการเรียนการสอน Gymnastic for Ballet

Warm Up
วิ่ง กระโดดเชือก เล่นเกม


Stretching

– ขาหน้า ขาหลัง(แยกขาที่พื้น บนเบาะ)
– ดัดหลัง (แมวน้ำ สะพานโค้ง)
– ดัดปลายเท้า , เท้า (ให้เปิดช่วยในการเต้นบัลเล่ต์)

Strengthening
– เตะขา (ที่พื้นบนBar)
– sit up, back up


Floor Exercise
ฝึกท่าที่ floor ทั้ง 4 หมวด(ทรงตัว อ่อนตัว กระโดด หมุน)


Balance
– ฝึกที่ Bar
– พาเช่, กางขา 90 องศา ด้านหน้า, ด้านข้าง

อุปกรณ์ประเภทเชือก

  • จับเชือก
  • ม้วนเชือก
  • เหวี่ยงเชือก

อุปกรณ์ประเภทบอล

  • กลิ้งบอล
  • เดาะบอล
  • โยนบอล

อุปกรณ์ประเภทริบบิ้น

  • หมุนแบบ snake
  • หมุนแบบspiral
  • หมุนแบบflower

เรียนอุปกรณ์ครั้งละหนึ่งอุปกรณ์โดยเพิ่มความยากของท่าและเมื่อฝึกจนชำนาญจึงจะเพิ่มอุปกรณ์อื่น