GUITAR POP&CLASSIC

เรียนรู้ตั้งแต่งขั้นพื้นฐาน การวางนิ้ว ท่านั่งที่ถูกต้อง ปูพื้นฐานบุคลิกภาพ
การอ่านโน้ต เล่นตามโน้ต และคอร์ด ตามหลักสากล เรียนการเล่นกีตาร์
เพลงป๊อป ให้สามารถต่อยอดเองได้ที่บ้านหลังจากเรียนได้ 1 คอร์ส
เรียนรู้เทคนิคการเล่นร่วมกับคนอื่นได้ หรือสร้างความน่าสนใจเมื่อต้องไปแสดงหรือเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดี

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป