Erhu

Erhu Chinese Instrument

ซอเอ้อร์หู เป็นเครื่องดนตรีจีนประเภทสีที่มีชื่อเสียง บางคนขนานนามว่าเป็น“ไวโอลินจีน” เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงโดดเด่น ละมุนละไม อ่อนหวาน คล้ายคลึงกับซออู้หรือซอด้วงของไทย เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีสายหลักของจีน นิยมบรรเลงเดี่ยว เล่นรวมกับดนตรีพื้นเมือง หรือเล่นประกอบเพลงร้อง เพลงเต้น ละครเพลงท้องถิ่น งิ้ว และดนตรีร้องพูด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-373-1158 หรือ 099-219-9971

Comments are closed