Taekwondo

DSC_9422

 

Taekwondo

การเรียนเทควันโดเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสมาธิ ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย ยืดหยุ่นคลายกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังทำให้มีทักษะการป้องกันตัวตั้งแต่ยังเล็ก
มีการสอนในสามรอบฝึก ได้แก่
– รอบเด็กเล็ก สำหรับเด็กเล็กที่ต้องการพัฒนาทักษะ การเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย
– รอบทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ ทั้งเพื่อการแข่งขันและการป้องกันตัว
– รอบผู้ใหญ่ เน้นสำหรับผู้ที่สนใจเทควันโดมากกว่าเรื่องการแข่งขันกีฬา เน้นเรื่องการต่อสู้และป้องกันตัว เหมาะสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ที่เพิ่งตัดสินใจเข้าฝึกเทควันโด โดยฝึกตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง
สามารถสอบเลื่อนระดับสายได้ที่สถาบัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-111-3158 หรือ 088-022-3300

Comments are closed