Pop Dance

 

ป็อปแดนซ์ คือการเต้นประกอบดนตรีเป็นการฝึกฝนให้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ด้วยการแสดงท่าทางให้สอดคล้องและเข้ากับจังหวะ ทำนองและเสียงเพลง
การเรียนเต้นนั้นจะช่วยพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก ได้ฝึกฝนให้เด็กรู้จักการออกกำลังกาย
ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี มีวินัยของผู้เรียน
และช่วยให้เด็กได้แสดงพลังของตัวเองออกมาได้อย่างเหมาะสม
การเต้นเป็นกิจกรรมที่ทำให้ใครหลายๆ คนมีความสุข และช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-111-3158 หรือ 088-022-3300

Comments are closed