Ballet

 

บัลเล่ต์ เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ควรได้รับการฝึกฝนจากครู และควรเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย
เพื่อพัฒนาการด้านความอ่อนตัว และกระดูก บัลเล่ต์มีส่วนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ
แก้ไขข้อบกพร่องของลักษณะการเดินให้มีความสง่างาม มีสรีระที่ดี
มีพัฒนาการทั้งทางด้าน อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
เด็กที่ได้รับการฝึกฝนเป็นประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส
เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกตั้งแต่วัยเยาว์
ฝึกให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านดนตรี
และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีไปสู่การเต้นในรูปแบบอื่นๆ

สอนโดยใช้หลักสูตร RAD จากประเทศอังกฤษ
มีการสอบเทียบเกรดตามมาตรฐานสากลเป็นการปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตร RAD (Royal Academy of Dance) รอยัล อคาเดมี่ ออฟ แดนซ์
เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนบัลเลต์ของ Royal Academy of Dance
ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนการสอนบัลเล่ต์ที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทุกทวีป สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรของ RAD ให้ความสำคัญทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกจึงรับประกันได้ว่านักเรียนที่ได้เรียนตามหลักสูตรของ RAD
จะได้เรียนบัลเล่ต์อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เรียน
RAD (Royal Academy of Dance) เป็นสถาบันอบรมและฝึกสอนการเต้น
จากประเทศอังกฤษที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประวัติการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2463
ผู้อุปถัมภ์สถาบันแห่งนี้ คือ ควีนอลิซาเบธที่ 2 โดยปัจจุบัน RAD มีสาขาอยู่ถึง 79 ประเทศ
มีสมาชิกมากกว่า 13,000 คน ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านของการสอบ
และการประเมินผลที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้นักเรียนทุกวัย
และทุกระดับของความสามารถ ในการผ่านการตรวจวัดระบบของการความคืบหน้าและความสำเร็จ
การตรวจสอบมีการจัดและบริหารงานโดยคณะกรรมการสอบ RAD

นักเรียนอาจเริ่มต้นด้วยการเรียนตั้งแต่หลักสูตร Baby Ballet
แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่หลักสูตร Pre-Primary and Primary
แล้วจึงเข้าสู่หลักสูตรพื้นฐาน 8 ระดับ (Grade 1 – 8) หรือ หลักสูตรระดับอาชีพ 6 ระดับ
นักเรียนสามารถเลื่อนระดับจากหลักสูตรพื้นฐาน มาเป็นหลักสูตรระดับอาชีพได้ในเวลาที่เหมาะสม
หรือ นักเรียนอาจศึกษาทั้งสองระดับไปพร้อมกัน มีการสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรของสถาบันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-111-3158 หรือ 088-022-3300

Comments are closed